Poezja

 

 

 

image

 

Aarne Puu jest poetą piszącym w trzech językach: polskim, estońskim i rosyjskim. Co ciekawe,
wiersze w poszczególnych językach nieco się od siebie różnią, zarówno klimatem, tematyką,
jak i stylistyką, tak więc mówiąc o poezji Puu, trzeba mieć to na uwadze. Estoński jest jego
językiem ojczystym, z łatwością znajduje w nim rymy, często używa w wierszach gry słów,
bawiąc się wyrazami i ich znaczeniem. Z kolei język polski jest językiem, którym posługuje
się na codzień, jest to język jego drugiej ojczyzny, kraju, w którym ma swoją rodzinę, przyjaciół,
gdzie mieszka i pracuje. Być może dlatego właśnie wiersze pisane po polsku są często impresjami
na temat codzienności. W prostych słowach Aarne Puu zawiera niejednokrotnie o wiele głębszą,
niż dosłowne ich znaczenie treść i refleksję. Wierszy pisanych po rosyjsku jest stosunkowo
najmniej, aczkolwiek również mają one swoją specyfikę.