Uniwersytet


Mgr Aarne Puu jest starszym wykładowcą języka estońskiego oraz przekładu literatury pięknej w Zakładzie Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z II, III, IV i V rokiem.

Adres:
Zakład Filologii Węgierskiej
31-110 Kraków, ul. Piłsudskiego 13
tel. (12) 431 10 43
http://www.uj.edu.pl/web/wegierska/